Verisecs Plattform För Digitl Tillit

Verktyg För Er Digitalisering

Digitalisering har de senaste åren tagit stora kliv framåt, och ingen bransch lämnas opåverkad av omvandlingen. Digitala kanaler blir allt viktigare och trenden har accelererat med den smarta telefonen. Dagens kunder förväntar sig att kunna göra sina ärenden när som helst och var som helst, vilket ställer höga krav på säkerhet och tillgänglighet hos företag inom alla branscher.

Att leva i en digital värld

Alla organisationer möter idag stora utmaningar med digitalisering, regleringar, ökad konkurrens och alltmer krävande kunder. Men möjligheterna att skapa större kundnöjdhet, locka nya kunder och öka lönsamheten är större än någonsin med de nya digitala affärsmodellerna som kan skapas.

Verisec har sedan 2003 hjälp många organisationer att digitalisera sin verksamhet och idag har vi företag från hela världen på kundlistan, från multinationella bolag och myndigheter till mindre nischbanker. Gemensamt för alla våra kunder är att Verisecs plattform för digital tillit utgör en grundläggande komponent för att skapa tjänster som är tillgängliga, skalbara och säkra, samtidigt som de uppfyller alla strikta krav på regelefterlevnad. Det som skiljer oss från våra konkurrenter är att våra lösningar inte slutar med tekniken. Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster från ursprungsidentifiering och uppföljning till affärsutveckling och serviceintegration.

Verisecs Plattform för Digital Tillit

Plattformen erbjuder en rad verktyg för att verifiera identiteter och säkra data. Från den tillit som detta skapar är det möjligt att bygga tjänster som stöder den digitala affärsmodellen. Hela tanken med plattformen är att den är skalbar. Många företag börjar använda den för säker inloggning med stark autentisering och lägger sedan till funktioner som betaltjänster, säkra meddelanden, e-signering och andra tjänster.

En plattform skapad för omnikanal

Att få tillgång till ett företags tjänster genom olika kanaler har blivit ett grundläggande krav från kundens sida. Men med olika sätt att autentisera kunden för varje kanal är det inte bara kostsamt för verksamheten, utan även ett hinder för kundinteraktion – vilket resulterar i en dålig användarupplevelse.

Verisecs plattform gör en sömlös omnikanalupplevelse möjligt, så att du kan ge kunden en enhetlig metod för autentisering och signering, oavsett kanal.