Verisecs Plattform För Digital Tillit

Betalning

Transaktionssignering används för betalningar och överföringar där betalningstransaktionen initieras från mobilbanken eller internetbanken. Men systemet har också funktioner som gör betalningar med kreditkort säkrare och gör kortbedrägerier till nästan omöjliga.

Ett sätt att uppnå detta är att låta användaren godkänna inköp online med hjälp av kortbetalningsautentisering. Betalningsbeloppet och händelsen som ska signeras presenteras för användaren att autentisera via en säker kanal i mobilen.

Att ha CVV-koden på baksidan av kortet är inte en säker lösning. Men med Verisecs plattform för digital tillit kan du kringgå detta genom att låta plattformen skapa dynamiska CVV-koder till ett virtuellt betalkort. Ett alternativ till de dynamiska CVV-koderna är att användaren kan bekräfta sina kortbetalningar gjorda online genom att transaktionen visas i mobilappen, så kallad kortbetalningsautentisering.

Verisecs plattform för digital tillit kan även användas för automatiserad personalisering och nyckelhantering av POS-terminaler för enklare hantering och minskad risk för blockering i betalningsflödet.

Kortlösa betalningar erbjuds också genom Verisecs plattform för digital tillit. Att använda mobiltelefonen för betalningar är en lösning som gör det lättare för kunderna att bedriva sin verksamhet.