Verisecs Plattform För Digital Tillit

Dataskydd

Åtkomstskydd och skydd av digitala transaktioner är en del av en fullgod IT-säkerhet. Den andra delen är att skydda informationen med kryptering. Verisec kan erbjuda en helhetslösning där alla dessa delar ingår om det så gäller skydd av betalningar, känslig information eller kommunikation som måste säkras enligt högsta standard.

För maximal säkerhet är plattformen rustad och väl förberedd för integrering av hårdvarukryptering (HSM) för skydd av digitala identiteter och transaktioner.

För att möta de höga kraven som ställs i GDPR måste all känslig personlig information skyddas, och med transparent kryptering kan du enkelt skydda känslig information och resurser samt lätt skala upp täckningen till fler datakällor, oavsett om de är lokala eller finns i molnet.

Plattformen innehåller också verktyg som gör nyckelhanteringen extremt lätt utan att äventyra säkerheten.

Eftersom mobilen oftast är ett företags viktigaste kanal för kundinteraktion, väcker det ett stort antal säkerhetsutmaningar. Mobilen är i sig en sårbar enhet, och de flesta av programmen saknar lämpligt skydd. Verisecs plattform för digital tillit erbjuder en rad verktyg som genom ett extra säkerhetslager av kryptering och skyddad kommunikation garanterar mobilsäkerhet.