Verisecs Plattform För Digital Tillit

Digitala Identiteter

Grunden för digital säkerhet är förmågan att på ett säkert sätt kunna verifiera en användares identitet. Tvåfaktorsautentisering, antingen med ett engångslösenord för användning offline eller en online push-notifiering, är för närvarande standarder som används av de flesta verksamheter som erbjuder online- och mobiltransaktioner. Verisec erbjuder en väl beprövad lösning baserad på Freja ID, en del av Verisecs plattform för digital tillit.

När kunden säkert fått sin digitala identitet utgiven, kan denna identitet ligga till grund för ett brett utbud av tjänster och applikationer. Användarvänlighet är i fokus med funktioner som fingeravtrycksautentisering, ansiktsigenkänning och andra funktioner.

Systemet erbjuder ett flexibelt, skalbart system för stark autentisering baserad på öppna standarder. De flesta av våra kunder använder det för tvåfaktorsautentisering, men det är möjligt att lägga till ytterligare faktorer i en kombination av PIN-kod, biometri och geolokalisering. Plattformen stöder biometrisk identifiering, fingeravtryck, samt ansiktsigenkänning.

Vår mobilapp erbjuder alla möjligheter att fullt ut kunna utnyttja plattformen i alla dess delar. Plattformen erbjuder enastående valfrihet för inloggningsenheter och möjliggör användning av olika lösningar, t.ex. inloggningsenheter eller engångslösenord via SMS eller e-post. Plattformen stöder identitetsfederering fullt ut där användarens digitala identitet kan användas i ett ekosystem där flera parter är beroende av användarens identiteter.