Verisecs Plattform För Digital Tillit

Onboarding

Den digitala kundresan börjar genom utfärdandet av en digital identitet. Onboardingen är en avgörande del, och ofta också den mest krävande. Med kombinationen av vår teknik och dokumenterade processer kan vi göra onboardingen smidig och säker.

Plattformen kan användas för att onboarda användarna via en webbaserad självserviceportal, i fysiska möten eller via mobil onboarding på distans.

I vårt fulfilmentcenter kan vi erbjuda alla nödvändiga tjänster för att ansluta den fysiska identiteten till den digitala, från programmering av inloggningsenheter till programmering av smarta kort för utskrift och distribution av aktiveringskoder. Plattformen innehåller en komponent för programmering av identiteter på smarta kort.

För banker innehåller onboardingen ett extra steg för att uppnå kraven i lagstiftningen om kundkännedom och för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt (AML). Det finns funktioner i plattformen som integrerar dessa steg i onboardingprocessen.