Verisecs Plattform För Digital Tillit

Signering & Meddelanden

Vi har tagit idén om signering ett steg längre och utvecklat funktioner som ger användaren större kontroll och gör att ni kan erbjuda fler digitala tjänster. Systemet tillhandahåller en säker kommunikationskanal i mobilappen där mottagaren identifierar sig digitalt för att få möjlighet att läsa ett meddelande. Detta motsvarar flexibiliteten i SMS eller e-post men med en helt ny säkerhetsnivå. Detta minskar eller eliminerar helt behovet av pappersbaserad kommunikation i form av meddelanden med PIN-kuvert och andra typer av värdefulla dokument som tidigare skickats via post.

Genom att använda mobilappen kan transaktionssignering ske på ett säkert sätt i separata kanaler och även användas för signering av betalningar och överföringar, helt i enlighet med de regulatoriska kraven i PSD2.

Verisecs plattform för digital tillit gör det möjligt för flera användare att signera en transaktion för godkännande i en arbetsflödessignering. Plattformen kan användas för att skapa mobila e-signaturer enligt de nya eIDAS-föreskrifterna, och därigenom ersätta ett flertal pappersbaserade processer.

Genom den krypterade kanalen och det faktum att mottagarens identitet är säkerställd, kan mobiltelefonen användas som en säker, personlig kommunikationsplattform för säkra meddelanden. Det gör den säkra kanalen överlägsen e-post, sms och brev som inte uppfyller samma krav på säkerhet.

Lika värdefull är bekräftelsen som sker när användaren har sett meddelandet. Då vet du att det är rätt person som har sett och tagit del av meddelandet, vilket är omöjligt att veta i någon annan kanal.