Verisec Services

Fysisk säkerhet i en digital värld

Att lägga ut logistik och distribution på en extern samarbetspartner är redan idag en självklarhet för många; effektivitetsvinsterna och kostnadsbesparingarna är överlägsna jämfört med att hantera det i egen regi. Men vad gör man när produkterna är känsliga ur säkerhetssynpunkt eller måste programmeras med konfidentiell information?

Sedan 2002 har Verisec hanterat logistik och distribution med mycket höga säkerhetskrav, för banker, myndigheter och företag i ett flertal länder. Uppdragen består i allt från att individanpassa bankdosor och kortläsare till miljontals bankkunder, till att sköta hanteringen av inloggningsenheter till företag och myndigheter.

Verisec erbjuder en mängd olika tjänster för att lösa de utmaningar som uppstår vid storskaligt införande av digitala identiteter och våra logistiktjänster är en viktig del av detta. Men vi kan även hjälpa er med hantering och distribution av andra produkter, där ni ställer höga krav på säkerhet, tidsoptimering och spårbarhet.

Med över tio års erfarenhet, vårt sofistikerade logistiksystem Athena och en säkerhetsklassad distributionsanläggning med stor kapacitet, har vi alla möjligheter att skräddarsy tjänster för era behov och addera stora värden när ni måste garantera den fysiska säkerheten i er digitala hantering.