Säkerhet & Kapacitet

Volymhantering med maximal säkerhet

Verisec Services har verksamheten lokaliserad i en modern, topputrustad anläggning som möter mycket högt ställda säkerhetskrav.

Anläggningen invigdes 2013 och har rustats med den senaste tekniken inom säkerhet och skalskydd. Lika viktig är den logiska säkerheten kring vår datahantering, som även den håller högsta möjliga nivå.

I logistikcentret har vi kapacitet att hantera mycket stora volymer, parallellt för olika kunduppdrag. Med anläggningens strategiska läge, 3 mil norr om Stockholm nära E4:an och Arlanda, kan vi säkerställa ett optimerat flöde av in- och utleveranser. Hjärtat i logistiksystemet är vår egenutvecklade programvara Athena som ger full kontroll, en unik spårbarhet av varje enskild artikel och en oöverträffad smidighet i hanteringen eftersom vi kan detaljanpassa systemet efter varje kunds specifika förutsättningar.

Exempel på logisk säkerhet:

 • Åtkomstkontroll med stark autentisering av användare och administratörer
 • Brandväggar & IP-restriktioner
 • VPN mellan servrar och säkerhetsrum
 • Krypterad VPN och filöverföringar med signering
 • Airwall mellan olika programmeringsenheter
 • Ingen känslig data på öppna nätverk
 • Datarensning i enlighet med kundens schemaläggning
 • Flera nivåer av felsäkring

Exempel på fysisk säkerhet:

 • Hela området stängselinhängnat med inpasseringskontroll
 • Stålförstärkta väggar
 • Säkerhetsdörrar
 • Skottsäkert glas
 • Passersystem med loggning av inpassage
 • Inbrottslarm
 • Videoövervakning
 • Kontroll av anställda mot belastningsregistret
 • Processer för nyckelhantering
 • Katastrofberedskap med återställningskapacitet