Att starta ett projekt

Små steg för en optimal lösning

Vi kan ta på oss både små och stora projekt; såväl engångsleveranser som stora distributionsprojekt där åtagandet sträcker sig över lång tid.

1. Förberedande möte

Det första steget är att vi bokar ett eller flera möten för att gå igenom vilka behov ni har och vilka problem ni vill lösa. Om vi har en samsyn på hur vi skall lösa uppgiften, gör vi förberedelser för nästa steg.

2. Workshop

Nästa steg är att vi arrangerar en workshop där vi skissar upp hur en optimal logistikprocess bör utformas, inklusive kostnadsuppskattningar för olika alternativ och genomgång av juridiska förutsättningar. I workshopen föreslår vi optimerade leveransmetoder, identifierar kostnadsställen och definierar hur man smidigast integrerar era system med vårt logistiksystem. Vi går också igenom era behov av emballering, trycksaker och personalisering av utskicken.

3. Offert & Kostnadssimulering

När vi har all fakta på bordet och definierat vilka olika alternativ som är intressanta att gå vidare med, gör vi en kostnadssimulering för dessa alternativ och sammanfattar vårt erbjudande i en offert.

Allt börjar med en första kontakt, så hör av dig via mail på sales@verisec.com eller slå en signal på 08-723 09 00.