Våra tjänster

Säkra logistiktjänster som skapar värde

Vår styrka ligger i att hantera stora volymer med precision, säkerhet och individanpassning. Ett exempel på detta är programmering och distribution av inloggningsdosor och kortläsare till bankkunder – ett område där vi numera har en marknadsandel på nära 100% i Sverige.

Vi går in som en långsiktig partner och ansvarar för hela produktens livscykel, om ni så önskar, och hjälper er med allt från att skapa systemen för beställning och returhantering till att ansvara för lagerhållning, individanpassning, leverans och spårning.

Varje kunduppdrag är unikt och vi skräddarsyr hanteringen och logistiksystemen för att lösa de behov ni har. Ett uppdrag kan bestå av enskilda moment, eller vara en helhetslösning där flera moment koordineras i vårt distributionscenter. Här beskrivs de olika tjänster vi erbjuder. Alla har samma mål; att rätt sak kommer till rätt mottagare, med rätt innehåll i en säker logistikkedja.

 • Fulfilment
 • Programmering
 • Distribution & Logistik
 • Beställning & Lagerhållning
 • Tryck & Emballage
 • Retur & Garantihantering
 • Kod-hantering

Fulfilment och programmering

Produkter som inloggningsdosor, kortläsare och smarta kort måste aktiveras och individanpassas i en säker miljö och därefter distribueras med full kontroll och spårbarhet till mottagaren. Fulfilment är en komplex process där känslig information måste hanteras med stor omsorg och där logistikkedjan inte får ha några brister. Vi erbjuder kompletta och helt kundanpassade lösningar, som integreras med era informationssystem och beställningsrutiner.

När det gäller storskalig distribution och programmering av inloggningsenheter är Verisec den enda leverantören i norden som kan hantera volymer på 1 miljon enheter per år, eller mer.

Vi erbjuder ett flertal olika programmeringstjänster för att aktivera inloggningsenheter och kortläsare. Det kan vara att initialisera dosor med den hemliga krypteringsnyckel som ligger till grund för en säker autentisering, eller att personalisera kortläsare för smarta kort med rätt säkerhetscertifikat. All programmering sker i en avskärmad miljö, isolerad från externa nätverk, så att nyckeldata aldrig kan exponeras eller läcka. Dessutom hanterar vi varje enskilt kunduppdrag i strängt åtskilda miljöer för maximal säkerhet.

Distribution och logistik

Hantering av enheter med säkerhetskrav ställer höga krav på pålitliga leveranser och det krävs även att produkten kan spåras under hela dess livscykel. För att kunna hantera hela produktlivscykeln har Verisec tagit fram ett specialiserat logistiksystem, Athena, som unikt spårar varje enhet genom olika delar av logistikprocessen. Logistiksystemet är byggt med s.k. ”Web Services”-teknologi som gör det enkelt att integrera med olika speditörer och med kundernas beställningssystem.

För utleveranser har vi full flexibilitet och transparens i avtalen med olika speditörer och vi samarbetar idag med ett flertal partners som Posten, UPS, Royal Mail med flera. Har ni inte egna transportavtal hjälper vi er att ta fram avtal som är optimerade för era behov och er budget. Vårt distributionscenter ligger strategiskt norr om Stockholm, nära E4:an och Arlanda.

Beställning och lagerhållning

Vi hjälper er att optimera era lagernivåer och era logistikprocesser. Vi lagerhåller era produkter i vårt säkerhetsklassade distributionscenter och varje kunds enheter förvaras i separata, åtskilda lagerutrymmen. Era beställningar kan hanteras via kundgenererade batchfiler, via e-post eller via en skräddarsydd webbshop som vi bygger och driver åt er.

Tryck och emballage

Vi kan skräddarsy emballage för era försändelser och göra anpassningar för olika målgrupper. Vi har också en egen inhousebyrå där vi kan hjälpa er med layout och framtagande av trycksaker, inklusive individualisering av tryckta enheter. För mottagare med nedsatt syn kan vi också hjälpa er att ta fram material med Braille-skrift.

Retur och garantihantering

På Verisec är vi måna om att alla delar av vår verksamhet – och de uppdrag vi gör för våra kunder – skall möta högt ställda miljömål. Därför erbjuder vi en komplett tjänst för returhantering och miljödestruktion i enlighet med EU:s WEEE-direktiv. I vår returhantering kan vi också ta ett helhetsgrepp på all logistik som behövs för att ni skall möta era garantiåtaganden.

Kodhantering

Vi kan tillhandahålla en komplett tjänst kring produktion och distribution av koder och annan känslig information, i alla förekommande former:

 • PIN-kuvert
 • Utskrifter i Braille blindskrift
 • SMS-koder
 • Upplåsningskoder
 • Aktiveringskoder
 • Kodkort